Gelukkige Internationale “Data Protection Day”.

Onze persoonlijke data wordt elk moment, elke seconde verwerkt. U kijkt TV? Uw kijkgedrag is gekend. U gaat online? Uw surfgedrag is gecapteerd, geanalyseerd, doorverkocht, gebruikt en het beïnvloedt nadien misschien wel uw online gedrag (bepaalde aankopen, ingaan op suggesties, …). Publieke Wifi gebruikt? U werd even gevolgd. Betaalkaart gebruikt? Check!

U heeft ons niet nodig om u dit te vertellen, want iedereen weet dat eigenlijk wel. En is het verkeerd? Ondergetekende zocht online naar een nieuwe wasmachine, en krijgt nu allerlei aanbiedingen proactief binnen. Mijn keuze is groter geworden, mijn korting ook.

Natuurlijk is het niet verkeerd om regels te hebben en te sensibiliseren. Er kunnen immers ook gevaren aan gebonden zijn en het grote publiek durft al eens laks te zijn of kent haar rechten niet. Er bestaan instanties die de burger, de consument, kunnen bijstaan; maar die zijn nog minder bekend.

De Raad van Europa heeft in 2006 de “Data Protection Day” geïntroduceerd, elk jaar te vieren op 28 januari. Op 28 januari werd immers “Conventie 108” getekend (een conventie over databescherming). De “Data Protection Day” wordt inmiddels internationaal gevierd en heet buiten Europa “International Privacy Day“.

Op 28 januari horen overheden, parlementen, nationale databeschermingsinstanties (veel punten bij Scrabble) de bewustmaking te verhogen rond rechten en bescherming inzake privacy. Dit kunnen mediacampagnes zijn, educatieve initiatieven, opendeurdagen bij relevante instanties enz.

De “Data Protection Convention” is de enige internationale overeenkomst op dat gebied (meer dan 50 landen) en krijgt een update om te kunnen voldoen aan de realiteit en aan nieuwe noden die elkaar steeds sneller opvolgen.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Iedereen heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behalve in bepaalde gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald (Belgische Grondwet, artikel 22). De Europese wetgeving gaat nog een stapje verder: ook de eigen woning en correspondentie zijn privé. Geen enkel openbaar gezag mag zich dus mengen in wat u doet in uw privéleven, in uw eigen huis, wat u schrijft in uw brieven, e-mails of zegt aan de telefoon. De overheid mag wel inmengen wanneer de nationale of openbare veiligheid of het economische welzijn van het land in het gedrang is. Ook wanneer nodig om wanordelijkheden of strafbare feiten te voorkomen of de gezondheid, de goede zeden of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacywetgeving – de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” – van kracht gaan. Een opportuniteit voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze vandaag gegevens bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan.

Wie bewaakt?

In België is het de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” die toeziet en optreedt waar nodig. In kort de Privacycommissie genoemd. De opdracht van de Privacycommissie is erop toezien dat de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd. De Privacycommissie is een federale instelling, al bestaat er sinds december 2009 ook een Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, die gelijksoortige bevoegdheden uitoefent, maar dan op Vlaams niveau.

Op de website  https://www.ikbeslis.be  kunnen jongeren, leerkrachten en ouders terecht met hun vragen rond privacy of om problemen aan te kaarten. Met klachten kun je natuurlijk terecht bij de Privacycommissie.

En zo heeft #WhatsNext vandaag, 28 januari, haar duit in het zakje gedaan voor de Data Protection Day. Zonder dank.

Steven Dupont 

#WhatsNext is een Technologie- en Innovatieblog in mensentaal. Op de hoogte blijven? Volg ons op:

Meer info over de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, klik hier:

CBPL logo

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: